logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ mưa của Đà Nẵng so với Hà Nội?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng với chế độ mưa của Đà Nẵng so với Hà Nội?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, so với Hà Nội, chế độ mưa của Đà Nẵng có điểm khác là mùa mưa lệch về thu đông (còn Hà Nội mưa mùa hạ) => Chọn đáp án C
 

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT