logo
ADVERTISEMENT

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ?

Câu hỏi :

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 9, tỉnh không thuộc vùng khí hậu Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Thanh Hóa là tỉnh nằm trong vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ => Chọn đáp án B

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT