logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai (3 đề)

Tuyển tập các đề Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Có những quá trình không phải hoài thai, không đẻ gì (theo nghĩa hẹp và theo nghĩa đen sinh học )nhưng rất khổ đau và nặng nhọc đèo bòng. Ngọc trai nguyên chỉ là một hạt cát, một hạt bụi biển xâm lăng vào vỏ trai, lòng trai. Cái bụi bặm khách quan nơi rốn bể lẻn vào cửa trai. Trai xót lòng. Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc. Có những cơ thể trai đã chết ngay vì hạt cát từ đâu bên ngoài gieo vào giữa lòng mình (và vì trai chết nên cát bụi kia vẫn chỉ là hạt cát). Nhưng có những cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót. Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời. 


Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai - Đề số 1

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Hãy ghi lại câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên?

Câu 2: Hãy giải thích ý nghĩa của hình ảnh “hạt cát khối tình con” 

Câu 3: Xác định biện pháp tu từ nghệ thuật của đoạn văn trên?

Câu 4: Từ đoạn văn trên anh (chị) có thể rút ra bài học gì trong cuộc sống?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: 

Câu văn nêu khái quát chủ đề của đoạn trích trên là: "Có những quá trình không phải hoài thai, không đẻ gì (theo nghĩa hẹp và theo nghĩa đen sinh học )nhưng rất khổ đau và nặng nhọc đèo bòng."

Câu 2: 

Giải thích:

Ý nghĩa của hình ảnh “hạt cát khối tình con”: là kết quả sau quá trình hình thành ngọc trai. 

Ý nghĩa sâu xa: mỗi sinh linh được ra đời đó là cả một quá trình khó nhọc, vất vả thậm chí là sự hi sinh của người mẹ phải trải qua để mong con của mình bình an.

Câu 3: 

Biện pháp tu từ nghệ thuật được sử dụng trong đoạn văn trên là: biện pháp nhân hóa nổi bật của đoạn văn trên là nhân hóa: (Cái bụi bặm khách quan nơi rốn bể lẻn vào cửa trai. Trai xót lòng. Máu trai liền tiết ra một thứ nước dãi bọc lấy cái hạt buốt sắc…Nhưng có những cơ thể trai vẫn sống, sống lấy máu, lấy rãi mình ra mà bao phủ lấy hạt đau, hạt xót) và biện pháp ẩn dụ (hạt cát khối tình con)

Câu 4: Bài học cuộc sống: 

+ Cha mẹ đã trao tặng chúng ta sinh mệnh này, vì vậy chúng ta phải luôn yêu thương, trân trọng và biết ơn công lao sinh thành của cha mẹ.

+ Nếu muốn đạt đến thành công thì mỗi bản thân chúng ta phải luôn mạnh mẽ đương đầu với mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống.

Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai (3 đề)

Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai - Đề số 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Trong đoạn văn trên tìm từ ngữ chỉ "hạt cát" 

Câu 2: Anh chị hiểu nội dung câu: "Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời." 

Câu 3: Hình ảnh nhân hoá hạt cát khối tình còn trong đoạn trích có tác dụng gì?

Câu 4: Sự hình thành ngọc trai trong đoạn trích gợi anh chị suy nghĩ gì

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: 

Từ ngữ chỉ "hạt cát" trong đoạn văn trên là: hạt bụi biển, cái bụi bặm khách quan, hạt buốt sắc, hạt đau, hạt xót, hạt cát khối tình con, hạt ngọc tròn trặn ánh ngời.

Câu 2: 

Nội dung câu văn: "Tới một thời gian nào đó, hạt cát khối tình con, cộng với nước mắt hạch trai, đã trở thành lõi sáng của một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời." nói về quá trình hình thành ngọc trai là quá trình vô cùng khó khăn, nặng nhọc, đó là sự kết tinh của hạt cát khối tình con và nước mắt hạch trai từ đó mới trở thành một hạt ngọc tròn.

Câu 3: 

Hình ảnh nhân hoá hạt cát khối tình còn trong đoạn trích có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi tả và tạo sự sinh động hơn cho người đọc dễ dàng liên tưởng đến quá trình hình thành ngọc trai

Câu 4: 

Sự hình thành ngọc trai trong đoạn trích gợi cho em suy nghĩ: muốn đạt được thành công trong cuộc sống thì mỗi bản thân chúng ta đều phải trải qua rất nhiều gian nan, thử thách và phải luôn kiên cường bước đi trên chặng đường ấy. 


Đọc hiểu: Có những quá trình không phải hoài thai - Đề số 3

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Trong đoạn văn bản trên, tác giả đã sử dụng những từ ngữ nào để nói về hạt ngọc trai? Tác dụng nghệ thuật của chuỗi từ ngữ đó? 

Câu 2: Nêu khái quát nội dung chính của đoạn văn bản?

Câu 3: Đoạn văn bản đã tập trung thể hiện đặc điểm nổi bật nào trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân? 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1: 

Trong đoạn văn bản trên, tác giả đã sử dụng những từ ngữ để nói về hạt ngọc trai là: hạt cát; hạt bụi biển; cái bụi bặm khách quan nơi rốn bể lẻn vào cửa trai; cái hạt buốt sắc; hạt đau hạt xót; hạt cát khối tình con; một hạt ngọc tròn trặn ánh ngời. 

Tác dụng nghệ thuật của chuỗi từ ngữ trên giúp người đọc dễ dàng liên tưởng đến quá trình hình thành hạt ngọc trong lòng những con trai nơi đáy đại dương một cách chân thực nhất. Bên cạnh đó cũng giúp người đọc dễ dàng hình dung quá trình ấy cũng giống như quá trình mang thai của con người. 

Câu 2: 

Nội dung chính của đoạn văn bản: tái hiện lại quá trình hình thành kỳ diệu của con trai nơi đáy đại dương. Cũng như quá trình con người trưởng thành theo dòng thời gian.

Câu 3: 

Đoạn văn bản đã tập trung thể hiện sự tài hoa và điêu luyện trong phong cách nghệ thuật của Nguyễn Tuân, người có tầm hiểu biết và kho chữ nghĩa phong phú và đa dạng.

ADVERTISEMENT