logo
ADVERTISEMENT

Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách ta dùng lệnh

Câu hỏi :

Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách a ta dùng lệnh:

                                                   

 

                                                   

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Python là một trong số những ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rất phổ biến trên thế giới hiện nay. Trong ngôn ngữ lập trình Python, dữ liệu mảng (array) là tên gọi dùng để chỉ tập hợp của những phần tử có cùng một kiểu dữ liệu, ví dụ như mảng ký tự, mảng chuỗi, mảng số nguyên. Các phân tử nằm trong mảng sẽ được xác định bởi chỉ mục index. 

Để xóa phần tử thứ 2 trong danh sách ta dùng lệnh

Để hỗ trợ người dùng trong việc xóa bỏ các phần tử nằm trong mảng thì del là từ khóa keyword được sử dụng trong Python. Nhờ vào từ khóa này mà người dùng có thể xóa bỏ đi những phần tử trong một phạm vi chỉ định của mảng dữ liệu. Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi ở trên sẽ là phương án B.

ADVERTISEMENT