logo
ADVERTISEMENT

Hàm LEN () cho biết

Câu hỏi :

Hàm LEN () cho biết

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

LEN ("LENGTH" - có nghĩa là chiều dài) là một trong các hàm thông dụng và dễ nhớ nhất trong Excel được dùng để đếm số ký tự trong một chuỗi hoặc trong một ô chứa bao gồm cả khoảng trắng. 

Hàm LEN () cho biết

Ví dụ: = LEN (TEXT)

Trong đó, "text" (phần bắt buộc có trong công thức): Đây là chuỗi ký tự cần đếm hoặc là ô chứa chuỗi ký tự cần đếm. Trường hợp như hình trên, TEXT sẽ được thay bằng ô A1

Lưu ý: Nếu chuỗi ký tự cần đếm có chứa dấu thì Excel sẽ không nhận, bạn cần phải thay bằng địa chỉ chứa ô dữ liệu. Trong trường hợp chuỗi ký tự không có dấu, bạn cũng có thể nhập văn bản trực tiếp.

ADVERTISEMENT