logo

Chức năng nào trong bảng chọn Path dùng để chuyển hình thứ nhất thành hình thứ hai?

Câu hỏi :

Chức năng nào trong bảng chọn Path dùng để chuyển hình thứ nhất thành hình thứ hai?

Chức năng nào trong bảng chọn Path dùng để chuyển hình thứ nhất thành hình thứ hai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Chức năng nào trong bảng chọn Path dùng để chuyển hình thứ nhất thành hình thứ hai?

Inkscape là một phần mềm đồ họa cho phép chỉnh sửa ảnh. Inkscape sẽ cung cấp cho bạn một số cung cụ đã được định sẵn: Hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, hình đa giác.v.v..Mỗi hình khối đều có một thuộc tính đặc trưng khác nhau. Tùy vào từng mục đích sử dụng, bạn có thể thay đổi các thuộc tính trên thanh điều khiển của phần mềm để chỉnh hình theo ý muốn.  Các phép ghép đối tượng đồ họa trong Inkscape thực hiện bằng cách chọn lệnh trong bảng chọn Path.

- Các phép ghép đối tượng đồ họa trong bảng Path

Phép hợp (Union) là tất cả các phần thuộc một trong các hình đơn.

Phép hiệu (Difference) là phần thuộc hình lớp dưới nhưng không thuộc hình lớp trên.

Phép giao (Intersection) là phần thuộc cả hai hình được chọn.

Phép hiệu đối xứng (Exclusion) là phần hình thuộc các hình trừ phân giao nhau.

Phép chia (Division) Hình lớp dưới được chia thành các phần bởi đường nét của hình lớp trên.

Phép cắt (Cut Path) Cắt hình lớp dưới thành các phần bởi hai điểm giao ở viền với hình lớp trên. Kết quả là các hình mới không có màu.

- Chức năng chuyển hình trong bảng chọn Path

Ở câu hỏi trên, người dùng đã thực hiện chuyển hình thứ nhất thành hình thứ hai bằng cách thực hiện phép hợp (Union) trên bảng chọn Path. Bạn cũng có thể thao tác bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + +. Hình tròn sẽ được chọn và đưa về vị trí hình còn lại để tạo thành hình như ý muốn. 

icon-date
Xuất bản : 29/12/2022 - Cập nhật : 29/12/2022