logo

Đặt câu với từ cởi mở

Từ cởi mở muốn nhắc đến sự thân thiện, dễ gần - một đặc điểm về tính cách vô cùng đáng quý của con người, khiến cho họ gần gũi nhau hơn. Cùng Toploigiai phân tích chi tiết hơn về từ “cởi mở” trong bài viết dưới đây nhé!


Cởi mở thuộc từ loại nào?

Trong Tiếng việt, từ cởi mở có thể được xác định là tính từ

Đặt câu với từ cởi mở

Đồng nghĩa với từ cởi mở

Đồng nghĩa với cởi mở là các từ: thân thiện, gần gũi, hiền lành,…


Trái nghĩa với từ cởi mở

Trái nghĩa với từ cởi mở là các từ: khó gần, khó tính,…


Đặt câu với từ cởi mở

1. Anh ấy có tính cách cởi mở.

- CN: Anh ấy

- VN: có tính cách cởi mở

2. Tôi không nghĩ chị ấy lại cởi mở với tôi như thế.

- CN: Tôi

- VN: không nghĩ chị ấy lại cởi mở với tôi như thế

3. Sự cởi mở là điều quan trọng nhất của tình bạn

- CN: Sự cởi mở

- VN: là điều quan trọng nhất của tình bạn

4. Bác Hoa không thể nào cởi mở được với tôi

- CN: Bác Hoa

- VN: không thể nào cởi mở được với tôi

5. Tôi yêu cô ấy vì sự cởi mở và hiền lành

- CN: Tôi

- VN: yêu cô ấy vì sự cởi mở và hiền lành

6. Cô ấy cần cởi mở và thân thiện hơn

- CN: Cô ấy

- VN: cần cởi mở và thân thiện hơn

icon-date
Xuất bản : 26/03/2023 - Cập nhật : 13/07/2023

Tham khảo các bài học khác