logo
ADVERTISEMENT

Có bao nhiêu mô hình điện toán đám mây được triển khai trong thực tế?

Câu hỏi :

Có bao nhiêu mô hình điện toán đám mây được triển khai trong thực tế?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Hiện nay, công nghệ điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến bao gồm nhiều mô hình và chiến lược triển khai khác nhau. Có 4 loại mô hình điện toán đám mây được triển khai trong thực tế: public clouds, private clouds, hybrid clouds và community clouds. 

 

ADVERTISEMENT