logo
ADVERTISEMENT

Google App Engine là dịch vụ thuộc loại gì?

Câu hỏi :

Google App Engine là dịch vụ thuộc loại gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Google App Engine là một dịch vụ cho việc phát triển, lưu trữ các ứng dụng Web trong trung tâm dữ liệu của Google, thuộc nền tảng dịch vụ (PaaS) chủng loại điện toán đám mây. Tại đây, Google cung cấp một hệ thống gồm: ngôn ngữ lập trình, hệ cơ sở dữ liệu, các thư viện lập trình, người lập trình sẽ viết ứng dụng sau đó ứng dụng này sẽ chạy trên các máy chủ của Google.

ADVERTISEMENT