logo
ADVERTISEMENT

Google Computer Engine là dịch vụ thuộc loại gì?

Câu hỏi :

Google Computer Engine là dịch vụ thuộc loại gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Google Compute Engine đây là cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (laaS) cung cấp cho người dùng các phiên bản VM nhằm lưu trữ khối lượng công việc. Google Compute Engine cung cấp các máy ảo chạy trong các trung tâm dữ liệu sáng tạo của Google cũng như các mạng cáp quang toàn cầu. 

ADVERTISEMENT