logo
ADVERTISEMENT

Trong hoạt động của điện toán đám mây lớp Back - End để làm gì?

Câu hỏi :

Trong hoạt động của điện toán đám mây lớp Back - End để làm gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong hoạt động của điện toán đám mây lớp Back - End là lớp chứa hạ tầng thiết bị. Lớp Back-end bao gồm các cấu trúc phần cứng, phần mềm nhằm để cung cấp giao diện cho lớp Front-end đồng thời được người dùng tác động thông qua giao diện đó.

ADVERTISEMENT