logo
ADVERTISEMENT

Mô hình dịch vụ Service category của loại PaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Mô hình dịch vụ Service category của loại PaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Mô hình dịch vụ Paas được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu của các developer. Đó là, Paas cho phép người lập trình có thể triển khai ứng dụng, web trên nền tảng đám mây. Mô hình dịch vụ Service category của loại PaaS gồm Online operating environment, online database, online message queues

 

ADVERTISEMENT