logo
ADVERTISEMENT

Mô hình dịch vụ Service customization của loại PaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Mô hình dịch vụ Service customization của loại PaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nền tảng dịch vụ (PaaS) là mô hình điện toán đám mây mà ở đó nhà cung cấp bên thứ ba sẽ cung cấp các công cụ phần cứng và phần mềm cho người dùng qua internet (gồm các công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng). Logic resource template nằm trong mô hình hình dịch vụ Service customization của loại PaaS.

ADVERTISEMENT