logo
ADVERTISEMENT

Mô hình dịch vụ Service category của loại SaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Mô hình dịch vụ Service category của loại SaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Hiện nay, Mô hình dịch vụ Service category của loại SaaS bao gồm Application and software rental. Saas được xem là mô hình dịch vụ điện toán đám mây cao nhất cho phép người dùng dễ dàng sử dụng các ứng dụng có trên nền tảng đám mây thông qua kết nối internet. 

ADVERTISEMENT