logo
ADVERTISEMENT

Mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại PaaS gồm có những gì?

Câu hỏi :

Mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại PaaS gồm có những gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

PaaS - một mô hình điện toán đám mây phát triển nhanh nhất và là một dịch vụ phần mềm được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây xuất hiện và được ứng dụng sớm nhất. Mô hình dịch vụ Service accessing and using của loại PaaS gồm có Online development and debugging, integration of offline development tools and cloud.

ADVERTISEMENT