logo

Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

Ví dụ: Hãy viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là a=10 và chiều rộng là b=2.

[CHUẨN NHẤT] Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật

Ở đây: +a,b: chiều dài các cạnh của hình chữ nhật

       +S: là diện tích

       +CV: là chu vi

[CHUẨN NHẤT] Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật (ảnh 2)

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Pascal nhé.

1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình trên máy tính thuộc dạng mệnh lệnh và thủ tục, rất thích hợp đối với kiểu lập trình cấu trúc, và cấu trúc dữ liệu. Ngôn ngữ lập trình này được đặt theo tên một nhà toán học, triết gia và cũng là nhà vật lý học người pháp.

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một số hữu hạn các ký hiệu như: begin, end, var, while, do, {, }, ;, … và những ký tự như a, b, c, d, … A, B, C, D, … 1, 2, 3, 4, …

Cấu trúc của một chương trình trong pascal bao gồm:

- Khai báo program

- Khai báo uses

- Khai báo label

- Khai báo const

- Khai báo type

- Khai báo var

- Khai báo những chương trình con

- Thân chương trình

Việc quan trọng nhất khi viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình pascal là phải xác định chính xác được phần cốt lõi của thân chương trình thì mới dễ dàng giải quyết thành công những yêu cầu đề ra. Tiếp theo phần nhập dữ liệu ở đầu và xuất kết quả ở cuối chương trình. Phần cuối là thêm khai báo, sử dụng những biến để khai nào trong phần var, đặt tên chương trình trong phần khai báo program.

2. Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

Những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal:

  • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu.
  • Đây là ngôn ngữ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt dễ sửa chữa và cải tiến.

3. Một số cách viết chương trình khác:

1. Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).

a. Hướng dẫn:

- Nhập hai cạnh vào hai biến a, b.

- Chu vi hình chữ nhật bằng 2*(a+b); Diện tích hình chữ nhật bằng a*b.

b. Mã chương trình:

[CHUẨN NHẤT] Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật (ảnh 3)


 

c. Nhận xét : Lệnh write cho phép in ra màn hình một hoặc nhiều mục. Có thể định dạng được số in ra bằng cách qui định khoảng dành cho phần nguyên, khoảng dành cho phần thập phân. 

2. Viết chương trình tính diện tích của hình vuông có cạnh là a (được nhập từ bàn phím).

[CHUẨN NHẤT] Cách viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật (ảnh 4)

Như vậy, có thể thấy cách viết chương trình diện tính diện tích hình chữ nhật, và chu vi hình chữ nhật khá đơn giản đúng không. Chú ý, khi làm phải thật tỉ mỉ chỉ cần sai hoặc thiếu một dấu phẩy cũng khiến cho chương trình không chạy. Nếu như còn điều gì thắc mắc hãy để lại comment bên dưới chúng tôi sẽ giúp các em giải đáp nhanh nhất.