logo
ADVERTISEMENT

ATC là gì trong kinh tế vi mô là gì?

Kinh tế học vi mô là một ngành khoa học nghiên cứu. Các công thức kinh tế vi mô bao gồm các công thức tính hàm số cầu, hàm số cung, độ co giãn của cầu theo giá, độ co giãn của cầu theo thu nhập…


1. ATC là gì trong kinh tế vi mô là gì?

ATC là tên viết tắt của khái niệm chi phí bình quân. Khái niệm này được hiểu là chi phí được tính trên mỗi đơn vị sản lượng, bao gồm tất cả chi phí đầu vào. 

ATC được tính bằng công thức:

ATC = TC/Q

Trong đó:

- Q: Sản lượng

- TC: Tổng chi phí đầu vào

Ngoài ra, tổng chi phí trung bình (ATC) có thể được tính bằng giá trị tự do cố định trung bình (AFC) cộng với chi phí biến đổi trung bình (AVC): ATC = AFC + AVC

Trong kinh tế vi mô, tổng chi phí trung bình khi kết hợp với giá xác định lãi hoặc lỗ trên mỗi đơn vị mà một công ty tối đa hóa lợi nhuận nhận được từ sản xuất ngắn hạn. 

+ Nếu giá cao hơn chi phí trung bình, công ty sẽ nhận được lợi nhuận trên mỗi đơn vị.

+ Nếu giá thấp hơn chi phí trung bình, công ty phải chịu lỗi trên mỗi đơn vị.

+ Nếu giá bằng tổng chi phí trung bình, thì công ty chỉ hòa vốn, không có lãi và cũng không bị lỗ trên mỗi đơn vị.

Kinh tế học vi mô là một ngành khoa học nghiên cứu

2. Nguyên tắc định giá chi phí bình quân

Nguyên tắc định giá này thường áp dụng cho các công ty độc quyền tự nhiên hoặc theo luật định. Một số ngành công nghiệp, chẳng hạn như nhà máy điện, được hưởng lợi từ độc quyền vì có thể đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. Tuy nhiên, việc cho phép các công ty độc quyền không được kiểm soát có thể gây ra những tác động có hại cho nền kinh tế, chẳng hạn như ấn định giá. Giá trung bình được thanh toán cho phép công ty độc quyền hoạt động và tạo ra lợi nhuận bình thường bởi vì các nhà quản lý thường cho phép công ty độc quyền tăng giá cao hơn chi phí. Các phương pháp định giá trung bình đã được thử nghiệm rộng rãi thông qua nghiên cứu thực nghiệm và các phương pháp định giá đã được các công ty lớn và nhỏ áp dụng trong hầu hết các ngành. Sử dụng chiến lược định giá chi phí trung bình, chi phí sản xuất chỉ cộng vào tổng chi phí nguyên vật liệu và lao động trực tiếp cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ được bán. Các doanh nghiệp thông thường sẽ áp dụng mức giá gần với chi phí cận biên nếu mảng kinh doanh kỹ thuật số bị ảnh hưởng.

Ví dụ: Nếu chi phí cận biên của một mặt hàng là 1 đô la và mặt hàng đó thường được bán với giá 2 đô la, thì một công ty bán mặt hàng đó có thể muốn giảm giá xuống còn 1,10 đô la nếu nhu cầu đối với mặt hàng đó giảm. Người bán sẽ chọn tùy chọn này vì lợi nhuận tăng thêm cao hơn 10 xu so với việc không bán hàng. Định giá theo chi phí trung bình được sử dụng làm cơ sở của chính sách điều tiết đối với các tiện ích (đặc biệt là các công ty độc quyền tự nhiên), trong đó giá mà một công ty nhận được bằng với tổng chi phí của nó. Lợi ích của việc định giá chi phí trung bình là các tiện ích được quy định đảm bảo tỷ lệ hoàn vốn bình thường, thường được gọi là tỷ lệ hoàn vốn hợp lý. Nhược điểm của phương pháp định giá theo chi phí trung bình là chi phí cận biên nhỏ hơn tổng chi phí trung bình, nghĩa là giá lớn hơn chi phí cận biên.

ADVERTISEMENT