logo
ADVERTISEMENT

Yếu tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là

Câu hỏi :

Yếu tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là:

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Công cụ lao động là kỉ nguyên tri thức

Trong sản xuất, người lao động đóng vai trò quan trọng và là chủ thể của quá trình sản xuất vật chất tác động vào đối tượng lao động để tạo ra những cải tạo vật chất, đồng thời họ cũng là người sáng tạo ra công cụ lao động. Công cụ lao động là một yếu tố quan trọng trong lực lượng sản xuất. Nó là khí quan vật chất “nối dài” nhân lên gấp bội sức mạnh của con người trong quá trình lao động biến đổi thế giới một cách tự nhiên. Vì vậy, có thể nói: “Yếu tố phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là công cụ lao động”.

ADVERTISEMENT