logo

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

Câu hỏi :

Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Ý nghĩa chủ yếu của việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ giúp ích cho việc tận dụng tốt các điều kiện phát triển kinh tế của nước ta, tập trung phát triển các ngành trọng điểm mang lại hiệu quả kinh tế cao, theo xu hướng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

icon-date
Xuất bản : 06/02/2023 - Cập nhật : 03/07/2023