logo
ADVERTISEMENT

Thuận lợi chủ yếu của biển nước ta đối với khai thác thủy sản là có

Câu hỏi :

Thuận lợi chủ yếu của biển nước ta đối với khai thác thủy sản là có

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Thuận lợi chủ yếu của biển nước ta đối với khai thác thủy sản là có các ngư trường lớn, nhiều sinh vật.

Thuận lợi chủ yếu của biển nước ta đối với khai thác thủy sản là có các ngư trường lớn, nhiều sinh vật. Vùng biển nước ta có hơn 2.000 loại cá, 647 loại giáp xác (trong đó có hơn 100 loại tôm), hơn 2.500 loại động vật thân mềm, hơn 600 loại rong biển, hải sâm, bào ngư, điệp, điệp và nhiều chuyên khoa khác... 

Ngoài ra, ở nước ta có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm: Cà Mau-Kiên Giang (ngư trường vịnh Thái Lan), ngư trường Ninh Thuận-Bình Thuận-Bà Rịa-Vũng Tàu và Ninh Thuận -Ngư trường Bình Thuận-Bà Rịa-Vũng Tàu. Hải Phòng - Quảng Ninh (ngư trường Vịnh Bắc Bộ) và ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

ADVERTISEMENT