logo
ADVERTISEMENT

Sinh vật miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi :

Sinh vật miền Bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Sinh vật miền Bắc nước ta có đặc điểm: Thành phần loài thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế

Mùa đông lạnh là điều kiện thuận lợi cho các loài thú lông dày sinh sống

Sinh vật miền Bắc nước ta có đặc điểm: Thành phần loài thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế, có các loài thú lông dày như gấu, chồn, ở vùng đồng bằng, trồng được rau ôn đới.  Sinh vật miền Bắc có đặc điểm này vì miền Bắc là khu vực có mùa đông lạnh, mùa hè nóng đi kèm với đó là nhiều đồi núi. Những đặc điểm này đã mang đến điều kiện thuận lợi cho các loài thú như gấu, chồn sinh sống. Bên cạnh đó các loài thực vật ôn đới và nhiệt đới cũng sinh trưởng, phát triển theo từng mùa mang đến sự đa dạng về sinh vật.

ADVERTISEMENT