logo
ADVERTISEMENT

Cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là

Câu hỏi :

Cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Cây công nghiệp ở nước ta có nguồn gốc chủ yếu là nhiệt đới

Nước  ta nằm ở vùng nhiệt đới Bắc bán cầu, thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng ẩm nhiều, đó cũng là lí do cây công nghiệp của nước ta chủ yếu ở là cây công nghiệp nhiệt đới. Ngoài ra, ở nước ta còn có những loại cây có nguồn gốc từ vùng cận nhiệt đới và ôn đới.

ADVERTISEMENT