logo

Xác định một từ/ cụm từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách Bằng ý định không lùi bước

Câu hỏi :

Xác định một từ/ cụm từ SAI về ngữ pháp/ hoặc ngữ nghĩa/ logic/ phong cách

Bằng ý định không lùi bước, con người đã tạo ra được những phép nhiệm màu tưởng như không thể.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Từ “ý định” ở đây không đúng về logic. Ta có thể sửa như sau: Bằng ý chí không lùi bước, con người đã tạo ra được những phép nhiệm màu tưởng như không thể.

icon-date
Xuất bản : 03/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023