logo
ADVERTISEMENT

Đến giữa thế kỉ XIX, Thiên hoàng Nhật Bản đã thực thi chính sách nào sau đây để khắc phục khủng hoảng trong nước?

Câu hỏi :

Đến giữa thế kỉ XIX, Thiên hoàng Nhật Bản đã thực thi chính sách nào sau đây để khắc phục khủng hoảng trong nước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện cải cách tiến bộ
Thiên hoàng Minh Trị 

Sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu.

ADVERTISEMENT