logo
ADVERTISEMENT

Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school

Tổng hợp các mẫu đề bài Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ kể về một hoạt động dã ngoại ở trường em) do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo!


Mẫu số 1

"The outdoor activity at school was a thrilling experience for all students. They went on a hike in the nearby mountains, where they not only got to enjoy the beautiful scenery, but also challenged themselves with various outdoor games and team-building exercises. It was a great opportunity for the students to bond with each other, while also developing their physical and mental strength. They returned to school feeling refreshed and energized, ready to tackle their academic studies with renewed determination."

Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school

Dịch:

"Hoạt động ngoài trời ở trường là một trải nghiệm thú vị đối với tất cả học sinh. Các em đã đi bộ đường dài ở vùng núi gần đó, nơi các em không chỉ được ngắm cảnh đẹp mà còn được thử thách bản thân với nhiều trò chơi ngoài trời và các bài tập xây dựng tinh thần đồng đội. Nó là cơ hội tuyệt vời để các em học sinh gắn kết với nhau, đồng thời phát triển thể lực và tinh thần, các em trở lại trường với tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng tiếp tục học tập với quyết tâm mới.”


Mẫu số 2

"The students embarked on a thrilling adventure at the school's outdoor activity. They hiked through the nearby forest, where they encountered various obstacles and tested their teamwork skills. The students were able to push their limits and challenge themselves, while also enjoying the breathtaking views. The day ended with everyone feeling accomplished and more closely bonded with one another.

Dịch:

"Các học sinh bắt đầu một cuộc phiêu lưu ly kỳ tại hoạt động ngoài trời của trường. Các em đi bộ qua khu rừng gần đó, nơi các em gặp nhiều chướng ngại vật khác nhau và kiểm tra kỹ năng làm việc nhóm của mình. Các học sinh có thể vượt qua giới hạn của mình và thử thách bản thân, đồng thời tận hưởng khung cảnh ngoạn mục .Ngày kết thúc với tất cả mọi người cảm thấy hoàn thành và gắn bó với nhau hơn.


Mẫu số 3

"The school's outdoor activity was a perfect blend of fun and education. Students participated in various team-building exercises, learning important life skills such as communication, leadership and cooperation. They also enjoyed a scenic hike through the beautiful countryside, taking in the sights and sounds of nature. The day ended with a campfire, where students roasted marshmallows, sang songs and reflected on the memories they made. It was an unforgettable experience for all involved."

Write a paragraph of about 70 words about an outdoor activity at your school

Dịch:

"Hoạt động ngoài trời của trường là sự kết hợp hoàn hảo giữa niềm vui và tính giáo dục. Học sinh đã tham gia vào nhiều bài tập xây dựng đội nhóm khác nhau, học các kỹ năng sống quan trọng như giao tiếp, lãnh đạo và hợp tác. Các em cũng thích đi bộ ngắm cảnh qua vùng nông thôn xinh đẹp, ngắm cảnh và âm thanh của thiên nhiên. Ngày kết thúc bằng một buổi lửa trại, nơi các học sinh nướng kẹo dẻo, hát những bài hát và ôn lại những kỷ niệm mà họ đã tạo ra. Đó là một trải nghiệm khó quên đối với tất cả những người tham gia."


Mẫu số 4

"The school's outdoor adventure was an incredible journey filled with excitement and learning. Students engaged in various challenging activities, such as rock climbing and zip lining, which allowed them to build confidence and develop a sense of accomplishment. They also explored the local flora and fauna on a nature trail, gaining a deeper appreciation for the great outdoors. The trip was topped off with a bonfire, where students bonded over delicious food and shared stories. It was a day to remember for everyone involved."

Dịch:

"Cuộc phiêu lưu ngoài trời của trường là một hành trình đáng kinh ngạc tràn đầy hứng thú và học hỏi. Học sinh tham gia vào nhiều hoạt động thử thách khác nhau, chẳng hạn như leo núi và đu dây, giúp các em xây dựng sự tự tin và phát triển ý thức hoàn thành. Các em cũng khám phá hệ thực vật địa phương và động vật trên con đường mòn tự nhiên, đạt được sự đánh giá sâu sắc hơn về hoạt động ngoài trời tuyệt vời. Chuyến đi được kết thúc bằng một đống lửa trại, nơi các sinh viên gắn kết với nhau bằng những món ăn ngon và chia sẻ những câu chuyện. Đó là một ngày đáng nhớ đối với tất cả những người tham gia."


Mẫu số 5

"The school's outdoor excursion was a day filled with discovery and fun. Students kayaked down a serene river, taking in the beauty of their surroundings and learning about the local ecosystem. They also participated in a challenging obstacle course, improving their teamwork skills and building camaraderie with their peers. The day ended with a campfire, where students roasted s'mores, sang songs and laughed with one another. It was a meaningful and enjoyable experience for all who took part."

Dịch:

"Chuyến tham quan ngoài trời của trường là một ngày đầy khám phá và thú vị. Học sinh chèo thuyền kayak trên dòng sông thanh bình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của môi trường xung quanh và tìm hiểu về hệ sinh thái địa phương. Các em cũng tham gia vào một khóa học vượt chướng ngại vật đầy thử thách, nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng tình bạn thân thiết với các bạn cùng trang lứa. Ngày kết thúc bằng buổi đốt lửa trại, nơi các học sinh đốt lửa trại, ca hát và cười đùa với nhau. Đó là một trải nghiệm ý nghĩa và thú vị cho tất cả những ai tham gia."

ADVERTISEMENT