logo
ADVERTISEMENT

W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

Câu hỏi :

W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong Tin học, Inkscape là một ứng dụng cung cấp nhiều đối tượng được xác định trước trong hộp công cụ, chẳng hạn như hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình elip, hình cung, ngôi sao, hình đa giác, v.v. Mỗi khối được đại diện đặc biệt bởi các thuộc tính khác nhau. Bạn có thể thay đổi các giá trị thuộc tính trên thanh điều khiển thuộc tính đề chỉnh hình theo ý muốn nếu cần.

W, H là viết tắt của chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật
W, H là viết tắt của chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật
ADVERTISEMENT