logo
ADVERTISEMENT

Phần mềm Inkscape có sản phẩm đuôi mở rộng là

Câu hỏi :

Phần mềm Inkscape có sản phẩm đuôi mở rộng là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Phần mềm Inkscape có sản phẩm đuôi mở rộng là .svg.
Phần mềm Inkscape

Inkscape là một phần mềm chỉnh sửa ảnh hoàn toàn miễn phí. Nó cho phép bạn tạo ra các vector chỉnh sửa mà không làm hỏng ảnh của bạn khi thay đổi kích thước. Sau quá trình chỉnh sửa ảnh, sản phẩm tải về máy từ Inkscape có đuổi mở rộng là .svg.

ADVERTISEMENT