logo

Từ đồng nghĩa với từ cương trực

Cương trực là một đức tính quý báu của con người. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu chi tiết hơn về nghĩa của từ cương trực qua bài viết dưới đây nhé!


1. Cương trực là gì?

Từ đồng nghĩa với từ cương trực

“Cương trực là một từ dùng để nói về một con người có đức tính cứng cỏi và ngay thẳng. Dám nói lên ý kiến của mình cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào. 

Cương: có nghĩa là cứng rắn

Trực: có nghĩa là ngay thẳng


2. Cương trực là động từ hay tính từ?

- Trong tiếng việt, cương trực là một tính từ chỉ trang thái


3. Đồng nghĩa với cương trực

- Chính trực, thẳng thắn, ngay thẳng


4. Trái nghĩa với cương trực

- Nhút nhát, gian trá…


5. Đặt câu với từ cương trực

- Tính tình cương trực

- Bạn Lan rất thẳng thắn và cương trực


6. Một số câu ca dao tục ngữ nói về tính cương trực

- Thẳng như ruột ngựa

- Đói cho sạch, rách cho thơm

icon-date
Xuất bản : 12/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023