logo
ADVERTISEMENT

Tìm từ đồng nghĩa với tinh ranh

Tinh ranh là một loại từ ngữ nằm trong từ điển Tiếng việt. Cùng Toploigiai phân tích chi tiết hơn về loại từ này trong bài viết dưới đây nhé!


1. Tinh ranh là gì?

Tinh ranh được hiểu theo nhiều nghĩa trong mỗi trường hợp khác nhau. Tinh ranh là kẻ đạo đức giả, chỉ những người tầm thường mới tinh ranh. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, tinh ranh là cái thay thế cho sự nghèo nàn, nhưng đối với những người tầm thường, trong chính những nỗ lực, người đó trở thành tinh ranh. Vậy nên tinh ranh được hiểu theo nhiều nghĩa và tùy từng trường hợp khác nhau. Tóm lại tinh danh có thể là hèn nhát, là thông minh, là dũng cảm. 

Tinh ranh là gì?

2. Tinh ranh là loại từ gì?

- Trong Tiếng việt, tinh ranh là một tính từ chỉ đặc điểm của một người Ranh mãnh và khôn ngoan.


3. Đồng nghĩa với tinh ranh là gì?

- Đồng nghĩa với tinh ranh là từ: Tinh khôn, ranh mãnh, khôn ngoan, ranh ma.


4. Trái nghĩa với tinh ranh là gì?

- Trái nghĩa nghĩa với tinh ranh là từ: Ngu ngơ, khờ khạo, ngốc nghếch, ngờ nghệch


5. Đặt câu với từ tinh ranh

- Anh chàng Gà Trống rất tinh ranh

- Lão Bá kiến là người tinh ranh, khôn lỏi

- Người tinh ranh là người khổn lỏi

- Tinh ranh có nghĩa là ranh mãnh và khôn ngoan

- Chú bé Lượm là người tinh ranh

ADVERTISEMENT