logo
ADVERTISEMENT

Ý chí thuộc từ loại nào? Từ đồng nghĩa với ý chí

Ý chí là khả năng vượt qua mọi thử thách, là biểu hiện của hành động tạo ra kết quả mong muốn. Để đạt được kết quả đó, con người phải trải qua rất nhiều thăng trầm, điều này là khả năng của mỗi người, không ai giống ai. Mức độ ý chí cũng khác nhau ở mỗi người.


Ý chí thuộc từ loại nào?

Trong Tiếng việt, ý chí là một “Danh từ” chỉ khái niệm. Một khái niệm thể hiện thái độ, biểu hiện của 1 người trong một vấn đề nào đó để biết được khả năng của người này đạt ở mước độ nào. 


Đồng nghĩa với ý chí là gì?

Đồng nghĩa với ý chí là các từ: Quyết chí, quyết tâm, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên cường, vững tâm, vững chí, vững dạ, vững lòng, kiên quyết, nhẫn nại…


Trái nghĩa với ý chí là gì?

Trái nghĩa với ý chí là các từ: Thoái chí, từ bỏ, bỏ cuộc, nản trí, đầu hàng, chịu thua.


Đặt câu với từ ý chí

1. Bạn Lan là người có ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập.

- CN:  Bạn Lan

- VN: là người có ý chí và nghị lực vươn lên trong học tập.

2. Nguyễn Ngọc Ký là người có ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống

- CN: Nguyễn Ngọc Ký

- VN: là người có ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống

3. Nhờ có ý chí học tập mà bạn Hoa có một kho tàng trí thức

- CN: Hoa

- VN: có một kho tàng trí thức

- QHT: Nhờ - mà

4. Người không có ý chí sẽ không làm được vược lớn

- CN: Người không có ý chí

- VN: sẽ không làm được vược lớn

5. Người có ý chí là người có đầy nội lực, nhiều năng lượng

- CN: Người có ý chí

- VN: là người có đầy nội lực, nhiều năng lượng

6. Ý chí giúp con người vượt qua mọi khó khăn - thử thách

- Danh từ: Ý chí

- CN: con người

- CN: vượt qua mọi khó khăn - thử thách

7. Tại sao con người phải có ý chí, nghị lực?

- Câu nghi vấn

8. Chú Tâm là một chiến sĩ có ý chí kiên cường

CN: Chú Tâm

VN: là một chiến sĩ có ý chí kiên cường

9. Ý chí nghị lực tạo cho ta bản lĩnh và lòng dũng cảm

10. Ý chí nghị lực giúp con người ta luôn tự tin về bản thân


Ca dao, tục ngữ nói về ý chí, nghị lực của con người

Ca dao, tục ngữ nói về lòng ý chí, quyết tâm

1. Có chí thì nên

2. Có công mài sắt có ngày nên kim

3. Có cứng mới đứng đầu gió

4. Chân cứng đá mềm

5. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

6. Lửa thử vàng, gian nan thử sức

7. Nước chảy đá mòn

8. Thua keo này, bày keo khác

9. Thắng không kiêu, bại không nản

10. Thất bại là mẹ thành công

ADVERTISEMENT