logo
ADVERTISEMENT

Trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta theo công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế , nhưng các nước khác

Câu hỏi :

Trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta theo công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Theo sgk Địa lí 12 trang 15 thì trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta theo công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế, nhưng các nước khác được tự do hàng hải, hàng không, đặt ống dẫn dầu và cáp quang biển.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT