logo

Thuận lợi nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồi núi?

Câu hỏi :

Thuận lợi nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồi núi?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Thuận lợi không phải là thế mạnh của khu vực đồi núi là việc phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông vì khu vực đồi núi có địa hình hiểm trở, các vùng bị chia cắt, nhiều sông suối, hẻm vực, dốc cao, gây ra nhiều khó khăn cho giao thông đi lại và giao thương.

icon-date
Xuất bản : 15/02/2023 - Cập nhật : 15/02/2023

Tham khảo các bài học khác