logo
ADVERTISEMENT

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm D(h; logdh), H(g; 2logdg) và G(h; 3logdh) với 0 < d ≠ 1, h > 0, g > 0

Câu hỏi :

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm D(h; logdh), H(g; 2logdg) và G(h; 3logdh) với 0 < d ≠ 1, h > 0, g > 0. Biết H là trọng tâm của tam giác ODG, giá trị của S = 2h + g là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Do H là trọng tâm của tam giác ODG nên:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm D(h; logdh), H(g; 2logdg) và G(h; 3logdh) với 0 < d 1, h > 0, g > 0
ADVERTISEMENT