logo

Hệ số của số hạng chứa a4b4 trong khai triển (a - 2b)8 là

Câu hỏi :

Hệ số của số hạng chứa a4b4 trong khai triển (a - 2b)8

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Số hạng tổng quát của khai triển là:

Hệ số của số hạng chứa a4b4 trong khai triển (a - 2b)8 là

Để tìm số hạng chứa a4b4, ta cần:

Hệ số của số hạng chứa a4b4 trong khai triển (a - 2b)8 là

Vậy hệ số của a4b4 là:

Hệ số của số hạng chứa a4b4 trong khai triển (a - 2b)8 là
icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 01/02/2023