logo
ADVERTISEMENT

Trong đồ họa điểm ảnh hình ảnh được tạo thành từ các

Câu hỏi :

Trong đồ họa điểm ảnh hình ảnh được tạo thành từ các

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Trong đồ họa điểm ảnh (bitmap graphics), hình ảnh được tạo thành từ các pixel (picture element) hay còn gọi là điểm ảnh. Mỗi pixel là một điểm nhỏ nhất trên một bức ảnh, nó có một màu sắc và vị trí xác định trong hình ảnh.

Thông thường, đồ họa điểm ảnh được tạo ra bằng cách sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Adobe Photoshop, GIMP hay Paint.NET. Người dùng có thể tạo ra các hình ảnh bằng cách vẽ trực tiếp trên màn hình hoặc quét các hình ảnh truyền thống và chuyển đổi chúng thành các tập tin ảnh bitmap.

Mỗi pixel trong một hình ảnh được định vị bằng một tọa độ xác định hàng và cột của nó trên màn hình. Màu sắc của pixel được biểu diễn bằng một giá trị số, được gọi là giá trị màu (color value), mà thường được biểu diễn bằng các số nguyên hoặc số thực. Trong một số ứng dụng, mỗi pixel có thể được biểu diễn bằng một số lượng bit nhất định (ví dụ như 8 bit, 16 bit hoặc 24 bit), tương ứng với số lượng màu có thể được hiển thị cho mỗi pixel.

Tùy thuộc vào số lượng pixel và mức độ chi tiết của từng pixel trong một hình ảnh, đồ họa điểm ảnh có thể cho kết quả ảnh rõ nét hoặc vô cùng gồ ghề, tùy thuộc vào độ phân giải của hình ảnh.

ADVERTISEMENT