logo
ADVERTISEMENT

Thư viện Math cung cấp?

Câu hỏi :

Thư viện math cung cấp:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Trong Python, các Modules được định nghĩa như một dạng thư viện chứa các thông tin để người dùng truy xuất và sử dụng chúng trong quá trình coding. Hiểu một cách đơn giản thì các Modules giống như một hàm xử lý được tích hợp vào các thư viện để thuận tiện trong quá trình sử dụng và tiết kiệm thời gian. 

Thư viện Math trong Python là một trong những Modules toán học cơ bản nhất có sẵn trên phiên bản Python tiêu chuẩn. Modules Math trong Python cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các phép toán phổ biến và cơ bản trong toán học như tính tổng hiệu, hàm số mũ, lũy thừa,… 

Thư viện math cung cấp?

Một số ứng dụng của thư viện Math trong Python là: 

- Tính toán các tổ hợp và hoán vị sử dụng phép toán giai thừa

- Tính toán sử dụng các hàm lượng giác

- Tính toán sử dụng các hàm số mũ

- Tính toán sử dụng các hàm hypebol

- Giải phương trình bậc hai

- Tính toán và mô phỏng các hàm tuần hoàn

Do là một thư viện cơ bản nên thư viện Math không thực sự hiệu quả khi thực hiện các phép toán phức tạp như phép nhân ma trận, tuy vậy thư viện Math sẽ rất hiệu quả khi người dùng thực hiện các phép toán cơ bản.

Người dùng không cần cài đặt Modules Math riêng biệt mà chỉ cần nhập lệnh để sử dụng thư viện này ngay lập tức. Cú pháp nhập lệnh như sau: 

>>> 

>>> import math

ADVERTISEMENT