logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án Bài 3 hay nhất do Top lời giải sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập tốt Môn Tin học lớp 4.

Câu 1/24: Trong các cặp nút lệnh dưới đây, cặp nút lệnh nào dùng để sao chép phần văn bản?

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 1)

Câu 2/24: Lệnh để rùa quay trái 900 là:

  A. BK 90
  B. Fd 90
  C. LT 90
  D. RT 90

Câu 3/24: Trong MS Word 2010, để gộp các ô đang chọn của một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?

  A. Vào thẻ Layout, nhấp nút Merge Cells
  B. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Cells
  C. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Table
  D. Vào thẻ Layout, nhập nút Margin Cells

Câu 4/24: Chương trình máy tính là:

  A.Một linh kiện máy tính
  B.Cả 3 đáp án trên
  C.Một bộ phận được gắn bên trong thân máy tính
  D.Những lệnh do con người viết và được lưu trên các thiết bị lưu trữ

Câu 5/24: Khi tệp Baitho đang mở, em muốn tạo tệp mới tên là Baitho-lop 4.1 có cùng nội dung với Baitho thì bạn phải:

  A. Nhấp chọn thực đơn lệnh EDIT và chọn RENAME
  B. Nhấp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE.
  C. Nhấp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn EDIT.
  D. Nhấp chọn thực đơn lệnh FILE và chọn SAVE AS.

Câu 6/24: Lợi ích của việc chèn hình ảnh là ?

  A. Hình ảnh trong văn bản chỉ có tính chất giải trí .
  B. Hình ảnh được chèn vào làm văn bản trở nên sinh động và hấp dẫn hơn
  C. Không cần thiết phải chèn hình ảnh vào văn bản.
  D. Hình ảnh minh họa trong văn bản giúp người đọc dễ hiểu nội dung hơn.

Câu 7/24: Bộ phận nào sau đây có chức năng điều khiển hoạt động của máy tính?

  A- Bộ vi xử lí
  B - Đĩa cứng
  C- Chuột
  D- B,C đúng.

Câu 8/24: Trong Microsoft PowerPoint, mục Animation cho phép em thực hiện việc gì?

  A. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide
  B. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide
  C. Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide
  D. Xem trước hiệu ứng áp dụng cho slide

Câu 9/24: Trong phần mềm Word, với kiểu gõ Vni để có dấu huyền em gõ

  A.Phím 3
  B. phím 4
  C.Phím 2
  D. Phím 1

Câu 10/24: Ngón tay nào nên dùng để gõ phím cách space bar?
 

  Ngón cái
  Ngón út
  Ngón giữa
  Ngón trỏ

Câu 11/24: Trong cửa sổ trình duyệt dưới đây, phần đóng khung “Violympic.vn” được gọi là?

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 2)

Câu 12/24: Để đổi tên tệp “con tuan loc.png” em thực hiện?

  A. Nháy nút phải chuột, chọn Properties
  B. Nháy nút phải chuột, chọn Rename
  C. Nháy nút phải chuột, chọn Delete
  D. Nháy nút phải chuột, chọn Copy

Câu 13/24: Trong MS Word, để chèn dòng trống giữa dòng 1 và dòng 2, chúng ta phải sử dụng phím

  A. TAB
  B. CTRL
  C. ENTER
  D. ESC

Câu 14/24: Trong các chương trình sau chương trình nào là trình duyệt web?

  A.FireFox
  B. Chrome
  C.Cốc cốc
  D. Cả 3 đều đúng

Câu 15/24: Trong phần mềm Word, để xuống hàng ta gõ phím nào sau đây?

  A. Phím Ctrl
  B. Phím Shift
  C. Phím Enter
  D. Phím Caps Lock

Câu 16/24: Trong MS Word, tổ hợp phím Ctrl +C dùng để làm gì?

  A. Đóng(Close) một tệp tin
  B. Chọn toàn bộ văn bản
  C. Di chuyển một khối văn bản
  D. Sao chép(Copy) một khối văn bản

Câu 17/24: Phím dài nhất của bàn phím là phím:

  A. Caps Lock
  B. Backspace
  C. Shift
  D. Space bar

Câu 18/24: Thao tác “nháy chuột trái nhanh 2 lần liên tiếp” gọi là thao tác gì?

  A. Nháy đúp chuột
  B. Nháy chuột
  C. Di chuyển chuột
  D. Kéo thả chuột

Câu 19/24: Trên phần mềm học vẽ Paint, để xoay hình em chọn công cụ?

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 3)
Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 4)

Câu 21/24: Trong các thiết bị lưu trữ sau đây, thiết bị nào là thiết bị nhớ flash:

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 5)

Câu 22/24: Công cụ nào là sao chép màu:

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 6)

Câu 23/24: Trong hình dưới đây, nút lệnh đang được chọn có ý
 

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 3 (ảnh 7)

Câu 24/24: Bộ phận nào của máy tính được ví như “bộ não” của máy tính?

  A. Loa
  B. Chuột
  C. Bộ xử lý (CPU)
  D. Bàn phím
ADVERTISEMENT