logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án Bài 1 hay nhất do Top lời giải sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập tốt Môn Tin học lớp 4.

Câu 1/24: Phần mềm MS Word tạo ra file có tên mở rộng là:

  A. *.rtf
  B. *.doc
  C . *.dot
  D. Tất cả các câu A, B, C đều đúng

Câu 2/24: Những thiết bị chứa được các chương trình và các thông tin khác (trong đó có các kết quả làm việc, các tệp tin…) được gọi là………

  A. Thiết bị chứa
  B. Thiết bị thông tin
  C. Thiết bị lưu trữ
  D. Ổ cứng

Câu 3/24: Để chèn thông tin: Ngày tháng năm soạn bài, tên người soạn …vào bài trình chiếu ở thẻ Insert em chọn mục nào?

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1

Câu 4/24: Trong MS Word 2010, để gộp các ô đang chọn của một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?

  A. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Cells
  B. Vào thẻ Layout, nhấp nút Merge Cells
  C. Vào thẻ Layout, nhập nút Margin Cells
  D. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Table

Câu 5/24: Trong phần mềm Word, với kiểu gõ Vni để có dấu huyền em gõ

  A. Phím 2
  B. Phím 1
  C. Phím 4
  D. Phím 3

Câu 6/24: Kí tự đặc biệt nằm ở khu vực nào trên bàn phím

  A. Hàng phím số, hàng phím dưới
  B. Hàng phím trên
  C. Hàng phím số; trong khu vực phím bên phải
  D. Bên phải bàn phím

Câu 7/24: Trong phần mềm Word, để xuống hàng ta gõ phím nào sau đây?

  A. Phím Ctrl
  B. Phím Shift
  C. Phím Caps Lock
  D. Phím Enter

Câu 8/24: Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là:

  A. ABC
  B. Times New Roman
  C. .Vntime
  C. VNI

Câu 9/24: Trong MS Word để chèn hình ảnh, ta chọn:

  A. Insert/Picture/ From file
  B. Insert / Symbol
  C. Insert / Picture /Word Art
  D. Format / Font

Câu 10/24: Trong phần mềm vẽ tranh Paint, sử dụng biểu tượng trong suốt có tác dụng gì?

  A. Khi sao chép hoặc di chuyển thì phần hình phía d¬ưới không bị che khuất.
  B. Để bức tranh đó thêm sinh động hơn.
  C. Khi sao chép hoặc di chuyển thì phần hình phía d¬ưới bị che khuất.

Câu 11/24: Phím Shift dùng để gõ:

  A. Chữ hoa và kí tự trên
  B. Chữ hoa
  C. Chữ thường và kí tự trên

Câu 12/24: Để đổi tên tệp “con tuan loc.png” em thực hiện?

  A. Nháy nút phải chuột, chọn Rename
  B. Nháy nút phải chuột, chọn Delete
  C. Nháy nút phải chuột, chọn Properties
  D. Nháy nút phải chuột, chọn Copy

Câu 13/24: Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ thư viện có sẵn vào văn bản ta gọi lệnh gì?

  A. Tại thẻ Insert, nhấn nút Clip Art
  B. Tại thẻ Insert, nhấn nút Picture
  C. Tại thẻ Insert, nhấn nút Screenshot
  D. Tại thẻ Insert, nhấn nút SmartArt

Câu 14/24: Để căn đều hai lề cho văn bản em chọn:
 

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1 (ảnh 2)
Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1 (ảnh 3)

Câu 16/24: Sử dụng kiểu gõ nào để khi nhập hai chữ A sẽ cho ra chữ Â , hai chữ E sẽ cho ra chữ Ê ...

  A. Select
  B. Telex
  C. Latex
  D. VNI

Câu 17/24: Các bộ phận chính của máy tính là:

  A. Màn hình, loa, đĩa, bàn phím.
  B. Chuột, bàn phím, USB.
  C. Màn hình, bàn phím, chuột, phần thân máy.

Câu 18/24: Để vẽ được hình vuông em làm thế nào?

  A. Em thực hiện các bước như vẽ hình chữ nhật, nhưng trong lúc kéo thả chuột em nhấn đồng thời phím Ctrl
  B. Em dùng công cụ đường thẳng.
  C. Em thực hiện các bước như vẽ hình chữ nhật, nhưng trong lúc kéo thả chuột em nhấn đồng thời phím Shift

Câu 19/24: Trong hình dưới đây, nút lệnh đang được chọn có ý

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1 (ảnh 4)

Câu 20/24: Thao tác “nháy chuột trái nhanh 2 lần liên tiếp” gọi là thao tác gì?

  A. Kéo thả chuột
  B. Nháy chuột
  C. Nháy đúp chuột
  D. Di chuyển chuột

Câu 21/24: Thư mục LOP4B là thư mục con của thư mục nào? (xem Sơ đồ  )

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 1 (ảnh 5)
  KHOILOP4    
   TO3
  TO2   
  TO1     

Câu 22/24: Bộ phận nào của máy tính được ví như “bộ não” của máy tính?

  A. Bộ xử lý (CPU)
  B. Loa
  C. Bàn phím
  D. Chuột

Câu 23/24: Khởi động phần mềm MS Paint em làm như sau :

  A. Nháy đúp chuột vào biểu tượng vẽ (Paint) trên màn hình nền.
  B. Nháy lên màn hình
  C. Nháy đúp vào màn hình.

Câu 24/24: Khi muốn gõ các dấu thanh “sắc”, “huyền”, “hỏi”, “ngã”, “nặng” theo kiểu gõ Telex em dùng các phím :

  A. 1, 2, 3, 4, 5
  B. G, H, K, I, O
  C. S, F, R, X, J
ADVERTISEMENT