logo
ADVERTISEMENT

Bài tập trắc nghiệm phần mềm Logo

Tổng hợp các Bài tập trắc nghiệm phần mềm Logo hay nhất do Top lời giải sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập tốt Môn Tin học lớp 4.

1. Chú Rùa trong phần mềm Logo có dạng

 A) Hình tam giác

 B) Hình vuông

 C) Hình tròn

 D) Hình chữ nhật

Đáp án : A

2. Để Rùa tiến lên 99 bước, em viết lệnh

 A) FD 100

 B) FD 999

 C) FD 99

 D) Home

Đáp án : C

3. Lệnh nào điều khiển Rùa quay sang phải?

 A) RT

 B) LT

 C) PU

 D) PD

Đáp án : A

4. Rùa nhấc bút, không vẽ nữa, em dùng lệnh

 A) PD

 B) PC

 C) PU

 D) PE

Đáp án : C

5. Lệnh nào thoát khỏi phần mềm Logo?

 A) FD n

 B) Bye

 C) LT k

 D) Hello

Đáp án : B

6. PenDown là lệnh cho Rùa:

 A) Nhấc bút, Rùa không vẽ nữa.

 B) Rùa nghỉ mệt.

 C) Rùa hạ bút, tiếp tục vẽ.

 D) Rùa chạy nhanh hơn.

Đáp án : C

7. Trong phần mềm Logo, bao nhiêu tíc bằng 1 giây?

 A) 6

 B) 60

 C) 66

 D) 600

Đáp án : B

8. Để Rùa ẩn mình, em dùng lệnh:

 A) ST

 B) CS

 C) HT

 D) HTT

Đáp án : C

9. Dòng lệnh nào cho kết quả là hình vuông?

 A) REPEAT 4 [FD 100 RT 9]

 B) REPEAT 4[FD 100 RT 90]

 C) REPEAT 4 [FD 100 RT 99]

 D) REPEAT 4 [FD 100 RT 90]

Đáp án : D

10. Dòng lệnh nào dưới đây viết đúng?

 A) repeat 4 [FD 100 RT 90]

 B) repeat 4 {FD 100 RT 90].

 C) repeat 4 {FD 100 RT 90],

 D) repeat4 {FD 100 RT 90}

Đáp án : A

11. Muốn Rùa về vị trí xuất phát, ta dùng lệnh....

 A) Home

 B) Homee

 C) House

 D) Back

Đáp án : A

12. Muốn Rùa về vị trí xuất phát và xóa màn hình, ta dùng lệnh:

 A) Home

 B) CS

 C) CX

 D) PD

Đáp án : B

13. Câu lệnh nào là câu lệnh lặp?

 A) FD 100 RT 90 FD 100 RT 90

 B) Repeat 2 [fd 100 rt 90]

 C) FD 10 RT 90 FD 10 RT 90

 D) RT 90

Đáp án : B

14. Lệnh nào xóa màn hình và Rùa vẫn ở vị trí hiện tại:

 A) Home

 B) CS

 C) Clean

 D) Wait

Đáp án : C

15. Lệnh nào dưới đây cho kết quả là hình chữ nhật?

 A) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 100 RT 90]

 B) REPEAT 2 [FD 100 RT 100 FD 100 RT 50]

 C) REPEAT 2 {FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

 D) REPEAT 2 [FD 100 RT 90 FD 50 RT 90]

Đáp án : D

16. Câu lệnh "WAIT 180", Rùa sẽ dừng lại mấy giây?

 A) 1

 B) 2

 C) 3

 D) 4

Đáp án : C

17. FD là lệnh viết tắt của:

 A) Foward

 B) Forwart

 C) Forwarb

 D) Forward

Đáp án : D

18. Chúng ta có thể viết nhiều dòng lệnh trên 1 dòng không?

 A) Có thể

 B) Không

 C) Không biết

 D) Chắc chắn là không

Đáp án : A

19. Màn hình Logo chia làm mấy phần:

 A) 1

 B) 2

 C) 3

 D) 4

Đáp án : B

20. Để thay đổi nét vẽ, em chọn:

 A) Set > PenSize...

 B) Set > PenColor

 C) Sep > PenSize...

 D) Set > Pen

Đáp án : A

ADVERTISEMENT