logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 4

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án Bài 4 hay nhất do Top lời giải sưu tầm, biên soạn, giúp ôn tập tốt Môn Tin học lớp 4.

Câu 1/22: Em hãy chọn thứ tự các bước để vẽ hình chữ nhật, hình vuông

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 4
  Bước 3, bước 1, bước 2
  Bước 3, bước 2, bước 1
  Bước 2, bước 1, bước 3
  Bước 1, bước 2, bước 3

Câu 2/22: Các bước thực hiện sử dụng bình phun màu:

Trắc nghiệm Tin học 4 có đáp án - Bài 4 (ảnh 2)
  Bước 2→ 1→ 3→ 4
  Bước 1→ 3→ 2→ 4  
  Bước 3→ 1→ 2→ 4
  Bước 4→ 1→ 2→ 3

Câu 3/22: Phần mềm của máy tính là….

  A. Là các ứng dụng chạy bên trong máy tính, chúng ta không thể cầm, sờ nó được
  B. Cả hai ý trên.
  C. Không ý nào.
  D. Là tất cả những gì chúng ta có thể nhìn, sờ thấy được của máy tính.

Câu 4/22: Thư mục nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là….?

  Thư mục gốc
  Thư mục ngoài cùng
  Thư mục 1 và 2
  Thư mục không

Câu 5/22: Em đã bật Vietkey hoặc Unikey để soạn thảo. Bạn lựa chọn gõ theo kiểu telex và font chữ Unicode. Những font chữ nào sau đây của Word có thể được sử dụng để hiển thị rõ tiếng Việt?

  A. .Vn Times, Times new roman, Arial
  B. .Vn Times, . Vn Arial, .Vn Courier
  C. .VNI times, Arial, .Vn Avant
  D. Tahoma, Verdana, Times new Roman

Câu 6/22: Đĩa cứng được dùng để

  A. Chỉ lưu hình vẽ
  B. Lưu cả chương trình và kết quả làm việc
  C. Chỉ lưu kết quả làm việc như văn bản, hình vẽ….
  D. Chỉ lưu các chương trình

Câu 7/22: Lệnh để rùa quay phải 900 là:

  A. Fd 90
  B. RT 90
  C. BK 90
  D. LT 90

Câu 8/22: Nhấp chuột trái 3 lần vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì?

  A. Chọn một từ
  B. Chọn nguyên dòng
  C. Chọn nguyên đoạn văn bản tại vị trí nhấp chuột
  D. Chọn toàn bộ văn bản

Câu 9/22: Trong MS Word 2010, để gộp các ô đang chọn của một bảng thành một ô thì ta gọi lệnh nào?

  A. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Table
  B. Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Cells
  C. Vào thẻ Layout, nhập nút Margin Cells
  D. Vào thẻ Layout, nhấp nút Merge Cells

Câu 10/22: Lệnh để rùa quay trái 900 là:

  A. RT 90
  B. Fd 90
  C. LT 90
  D. BK 90

Câu 11/22: Phần mềm MS Word tạo ra file có tên mở rộng là:

  A. *.dot
  B. Tất cả các câu A, B, C đều đúng
  C. *.rtf
  D. *.doc

Câu 12/22: Đặt màn hình máy tính như thế nào là tốt nhất cho mắt bạn?

  A. Cả hai điều kiện a và b
  B. Không đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn.
  C. Không có ánh sáng chiếu vào
  D. Đối diện với cửa ra vào, cửa số, bóng đèn

Câu 13/22: Muốn xóa một đoạn văn bản, ta thực hiện:

  A. Cả 3 câu A, B, C đều đúng
  B. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Delete
  C. Đưa con trỏ vào đầu đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn tổ hợp phím Ctrl+X
  D. Đánh dấu khối chọn đoạn văn bản cần xoá --> Nhấn phím Space Bar

Câu 14/22: Ngón tay nào nên dùng để gõ phím cách space bar?
 

  Ngón giữa
  Ngón trỏ
  Ngón cái
  Ngón út

Câu 15/22: Nhấn phím nào sau đây để xóa hình ảnh đã chèn vào văn bản:

  A. Shift
  B. Alt
  C. Backspace
  D. Delete

Câu 16/22: Trong Microsoft PowerPoint, mục Animation cho phép em thực hiện việc gì?

  A.Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng trong slide
  B. Xem trước hiệu ứng áp dụng cho slide
  C. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide
  D. Cài đặt thời gian chuyển động cho slide

Câu 17/22: Trong phần mềm Word, với kiểu gõ Vni để có chữ ă em gõ?

  A. Phím a và phím 7
  B. Phím a và phí 6
  C. Phím a và phím 8
  D. Phím a và phím 5

Câu 18/22: Trong MS Word 2010, khi cần thay đổi màu nền cho hình vẽ đang chọn thì ta nhấp nút nào trong thẻ ngữ cảnh Format rồi chọn màu?

  A. Edit Shape
  B. Shape Effect
  C. Shape Fill
  D. Shape Outline

Câu 19/22: Khi bạn đã chọn bộ gõ văn bản là theo chuẩn UNICODE, kiểu gõ là Telex thì phông chữ phải sử dụng là:

  A. .Vntime
  B. VNI
  C. ABC
  D. Times New Roman

Câu 20/22: Phím dài nhất trong bàn phím là:

  A. Phím Enter
  B. Phím Shift
  C. Phím cách
  D. Phím Ctrl

Câu 21/22: Để chuyển nhanh sang chế độ gõ chữ kiểu gạch chân em nhấn tổ hợp phím nào?

  A. Ctrl+L
  B. Ctrl+I
  C. Ctrl+U
  D. Ctrl+B

Câu 22/22: Để đổi tên tệp “con tuan loc.png” em thực hiện?

  A. Nháy nút phải chuột, chọn Copy
  B. Nháy nút phải chuột, chọn Rename
  C. Nháy nút phải chuột, chọn Properties
  D. Nháy nút phải chuột, chọn Delete
ADVERTISEMENT