logo

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức. Tổng hợp, tóm lược nội dung Bài 10: Hoàn thiện bảng tính trang 51, 52, 53, 54 dễ hiểu.

Bài 10: Hoàn thiện bảng tính trang 51, 52, 53, 54 SGK Tin học 7 - Kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn Tin 7 Bài 10: Hoàn thiện bảng tính - Kết nối tri thức


1. Các thao tác hoàn thiện bảng tính

a. Các thao tác với trang tính 

- Tạo trang tính mới: Trong trang tính dưới thanh trang Sheet chọn biểu tượng + để tạo trang tính mới

- Xoá một trang tính: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete. 

- Chèn trang tính mới trước trang tính A: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính A, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK 

- Đổi tên trang tính: Nháy đúp chuột vào tên trang tính, nhập tên mới, nhấn phím Enter.

- Thay đổi thứ tự các trang tính: Nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải để di chuyển trang tính đến vị trí mong muốn.

- Sao chép một trang tính sang vị trí mới: Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn lệnh Move or Copy. Cửa sổ Move or Copy xuất hiện

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức

b. Kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu

– Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền ô, kẻ khung và chọn Format Cells.

– Trong cửa sổ Format Cells chọn trang Border, thiết lập các thông số kẻ đường viên, kẻ khung như hướng dẫn trong Hình 10.4

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức

2. In dữ liệu trong bảng tính

- Bước 1. Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in.

- Bước 2. Thực hiện lệnh File/Print

Xuất hiện hộp thoại Print. Nhập các thông số in trước khi chọn Print để in. 

- Bước 3. Sau khi nhập các thông số in, nháy chuột lên biểu tượng Print để tiến hành in.


3. Thực hành: Trình bày hoàn chỉnh dữ liệu dự án

Nhiệm vụ

- Tạo trang tính mới để trình bày dữ liệu của dự án Trường học xanh 

- Sử dụng các kiến thức đã biết để định dạng dữ liệu và trình bày trang tính. 

- Kẻ đường viên, kẻ khung

Hướng dẫn

a. Tạo trang tính mới

- Mở tập bảng tính THXanh.xlsx.

- Tạo trang tính mới có tên là 6. Hoàn thiện. 

- Chọn trang tính 5. Tổng kết và sao chép nội dung trang tính này vào trang 6. Hoàn thiện.

- Sửa tên các dòng đầu của trang tính như Hình 10.7.

b. Định dạng dữ liệu và trình bày trang tính

- Thiết lập định dạng dữ liệu cho hai cột Trung bình và Chi phí như sau 

+ Cột dữ liệu Trung bình. Thiết lập định dạng là số có hai chữ số thập phân

+ Cột dữ liệu Chi phí. Thiết lập định dạng là số không có chữ số thập phân (số chữ số thập phân bằng 0) và thiết lập chế độ hiển thị phân tách hàng nghìn, hàng triệu,…

- Tại cột Loại cây (cột B) em gộp các ô cùng nhóm theo loại cây hoa cây ăn quả, cây bóng mát - Căn giữa cho dữ liệu trong các ô đã gộp theo cả chiều dọc và chiều ngang 

- Tô màu nền cho các ô dữ liệu theo từng loại cây.

c. Kẻ đường viền, kẻ khung

- Đánh dấu toàn bộ vùng dữ liệu chính của trang tính (vùng A3:N25)

- Kẻ đường viền cho các ô và kẻ khung cho vùng dữ liệu. 

- Thực hiện các thao tác căn chỉnh một lần nữa các cột và hàng của trang tính một cách thích hợp, có thể theo mẫu

- Lưu tệp

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức

Vận dụng

Em hãy giúp cô giáo tạo trang tính Điểm thi khảo sát có các cột Họ và tên, Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Điểm trung bình. Dùng các hàm hay công thức để tính toán rồi trình bày trang tính.

Phương pháp giải:

Sử dụng hàm AVERAGE (tính trung bình) để thực hiện theo yêu cầu.

Lời giải:

- Nhập công thức tính điểm trung bình điểm khảo sát ba môn của bạn Nguyễn Tùng Lâm: =AVERAGE(C3:E3)

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 ngắn nhất Kết nối tri thức

>>> Xem toàn bộ: Tóm tắt lý thuyết Tin 7 ngắn gọn Kết nối tri thức

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 10 Kết nối tri thức trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!  

icon-date
Xuất bản : 26/07/2022 - Cập nhật : 30/07/2022