logo

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 14 ngắn nhất Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 14 ngắn nhất Kết nối tri thức. Tổng hợp, tóm lược nội dung Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 72, 73 dễ hiểu.

Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 72, 73 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn Tin 7 Bài 14: Thuật toán tìm kiếm tuần tự - Kết nối tri thức


Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên phải tìm kiếm dữ liệu để biết về đối tượng trong hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, thậm trí là hàng triệu nội dung liên quan đến nó. Thuật toán tìm kiếm giúp chúng ta tìm được dữ liệu cần thiết để có được thông tin ta cần một cách hiệu quả

Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên: 

- Bước 1. Xét phần tử đầu tiên của danh sách.

- Bước 2. Nếu giá trị của phần tử đang xét bằng giá trị cần tìm thì chuyển sang Bước 4, nếu không thì thực hiện bước tiếp theo (Bước 3).

- Bước 3. Kiểm tra đã hết danh sách chưa. Nếu đã hết danh sách thi chuyển sang Bước 5, nếu chưa thì lặp lại từ Bước 2.

- Bước 4. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc. 

- Bước 5. Trả lời “không tìm thấy"; Kết thúc.

Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.


Vận dụng

Em hãy lập danh sách những cuốn sách mà em có. Sau đó sử dụng thuật toán tìm kiếm tuần tự để tìm một cuốn sách trong danh sách đó.

- Danh sách tên các sách: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch Sử, Địa Lý, Sinh Học, Vật Lý.

- Sử dụng thuật toán tuần tự tìm sách Địa lý.

Lần lặp

Tên Sách

Có đúng tên sách không?

Có đúng là đã hết danh sách không?

Đầu ra

1

Toán

Sai

Sai

 

2

Ngữ Văn

Sai

Sai

 

3

Tiếng Anh

Sai

Sai

 

4

Lịch Sử

Sai

Sai

 

5

Địa Lý

Đúng

 

Địa Lý

>>> Xem toàn bộ: Tóm tắt lý thuyết Tin 7 ngắn gọn Kết nối tri thức

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 14 Kết nối tri thức trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!  

icon-date
Xuất bản : 26/07/2022 - Cập nhật : 30/07/2022