logo

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 16 ngắn nhất Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 16 ngắn nhất Kết nối tri thức. Tổng hợp, tóm lược nội dung Bài 16: Thuật toán sắp xếp trang 80, 81, 82 dễ hiểu.

Bài 16: Thuật toán sắp xếp trang 80, 81, 82 SGK Tin học 7 kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn Tin 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp - Kết nối tri thức


1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt

Nổi bọt là thuật toán sắp xếp được thực hiện bằng cách hoán đổi nhiều lần các phần tử liền kề nếu giá trị của chúng không đúng thứ tự

Mô tả thuật toán sắp xếp nổi bọt bằng ngôn ngữ tự nhiên: Sắp xếp dãy số theo thứ tự tăng bằng thuật toán sắp xếp nổi bọt.

(1). Với phần tử đầu tiên, thực hiện một vòng lặp như sau:

1.1. So sánh hai phần tử đứng cạnh nhau theo thứ tự từ cuối dãy lên phần tử đầu tiên.

1.2. Nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau.

1.3. Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ nhất nổi lên vị trí đầu tiên. 

(2). Với phần tử thứ hai, thực hiện một vòng lặp tương tự như trên.

2.1. So sánh hai phần tử đứng cạnh nhau theo thứ tự từ cuối dãy ngược lên phần tử thứ hai.

2.2 Nếu phần tử đứng sau nhỏ hơn phần tử đứng trước thì đổi chỗ chúng cho nhau

2.3 Cuối vòng lặp sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ thứ nhì nổi lên vị trí thứ hai

(3). Tương tự như trên với các phần tử thứ ba, thứ tư... đến phần tử trước phần từ cuối cùng

(4). Kết thúc, sẽ nhận được dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.


2. Thuật toán sắp xếp chọn

Thuật toán sắp xếp chọn xét từng vị trí từ đầu đến cuối dãy, so sánh trực tiếp phần tử ở vị trí được xét với những phần tử ở phía sau nó và hoán đổi nếu chúng chưa đúng thứ tự

Mô tả thuật toán sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên: Sắp xếp dãy số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn bằng thuật toán sắp xếp chọn.

(1). Với phần tử đầu tiên, thực hiện một vòng lặp như sau:

1.1. So sánh từng phần tử (kể từ phần tử thứ hai đến phần tử cuối cùng) với phần tử đầu tiên.

1.2. Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử đầu tiên thì hoán đổi nó với phần tử đầu tiên. 

1.3. Cuối vòng lặp, sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ nhất được đưa về vị trí đầu tiên.

(2). Với phần tử thứ hai, thực hiện một vòng lặp tương tự như trên. 

2.1. So sánh từng phần tử (kể từ phần tử thứ ba đến phần tử cuối cùng) với phần tử thứ hai.

2.2. Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử thứ hai thì hoán đổi nó với phần tử thứ hai. 2.3. Cuối vòng lặp, sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ thứ nhì được đưa về vị trí thứ hai.

(3). Tương tự như trên với các phần tử thứ ba, thứ tư,... đến phần tử trước phần từ cuối cùng 

(4). Kết thúc, sẽ nhận được dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.


3. Chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn

Trong quá trình thực hiện cả hai thuật toán sắp xếp nổi bọt và sắp xếp chọn, ta đều thấy xuất hiện nhiều lần thuật toán đơn giản hơn, hoán đổi giá trị hai phần tử. Như vậy, bài toán sắp xếp đã được giải quyết dựa trên lời giải của bài toán nhỏ hơn là bài toán hoán đổi giá trị.

Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn giúp thuật toán dễ hiểu và dễ thực hiện hơn


Vận dụng

Em hãy ghi lại kết quả điểm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ. Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn hoặc sắp xếp nổi bọt để sắp xếp điểm theo thứ tự giảm dần. Dựa trên kết quả sắp xếp, hãy cho biết danh sách tên các bạn tương ứng theo kết quả sắp xếp đó.

Lời giải:

Ví dụ minh họa sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để thực hiện sắp xếp điểm học tập môn Tin học của các bạn trong tổ theo thứ tự không giảm.

>>> Xem toàn bộ: Tóm tắt lý thuyết Tin 7 ngắn gọn Kết nối tri thức

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 16 Kết nối tri thức trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!  

icon-date
Xuất bản : 26/07/2022 - Cập nhật : 30/07/2022