logo

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức. Tổng hợp, tóm lược nội dung Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính trang 34, 35, 36, 37, 38 dễ hiểu.

Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính trang 34, 35, 36, 37, 38 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức

>>> Xem thêm: Soạn Tin 7 Bài 7: Tính toán tự động trên bảng tính - Kết nối tri thức


1. Kiểu dữ liệu trên bảng tính

- Dữ liệu trong ô tính có thể thuộc kiểu văn bản, số, ngày tháng và công thức. Công thức luôn bắt đầu bằng dấu "=", sau đó là biểu thức toán học.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

2. Công thức trong bảng tính

- Khi nhập công thức vào ô tính, nếu tính toán với giá trị từ các ô dữ liệu khác thì trong công thức cần ghi địa chỉ của ô dữ liệu tương ứng. 

- Phần mềm bảng tính sẽ tự động tính toán và cập nhật kết quả nếu có thay đổi.


3. Sao chép ô tính chứa công thức

- Cách sao chép ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức:

Bước 1: Chọn ô tính chứa công thức hoặc vùng có chứa công thức.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C để sao chép dữ liệu.

Bước 3: Đánh dấu ô hoặc vùng muốn sao chép dữ liệu đến.

Bước 4: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+V để dán dữ liệu.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

-  Khi sao chép một ô có công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa ô chứa công thức và ô có địa chỉ trong công thức

- Chức năng tính toán tự động của phần mềm bảng tính còn được thể hiện khi sao chép công thức.


4. Thực hành: Nhập thông tin dự kiến số lượng cây cần trồng của dự án

Nhiệm vụ

- Tạo trang tính mới trong bảng tính của dự án đề nhập dữ liệu dự kiến số lượng cây trồng cho dự án.

- Nhập dữ liệu cho trang tính. 

- Thiết lập công thức tính tổng số cây mỗi loại và tổng số cây của tất cả các loại. 

- Thực hiện các thao tác định dạng dữ liệu cho trang tính.

Hướng dẫn

Bước 1. Mở tệp THXanh.xlsx.

Bước 2. Nháy chuột vào nút + tại vùng tên trang tính đề tạo một trang tính mới. Nhập tên trang tính là 2. Dự kiến số lượng cây và nhập dữ liệu.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

Bước 3. Nhập công thức = C4*D4 vào ô E4, sau đó sao chép công thức này xuống các ô E5 và E6.

Bước 4. Tại ô E7 thiết lập công thức tính tổng của cả ba loại cây dự kiến trồng. Cụ thể là nhập vào ô E7 công thức = E4+E5+E6

Bước 5. Định dạng chữ đậm và màu nền vàng cho ô A2 và hàng tiêu đề của bảng (hàng 3). Cột STT căn giữa. Điều chỉnh độ rộng cột để hiển thị đủ dữ liệu

Bước 6. Lưu lại kết quả


Vận dụng

1. Phần mềm bảng tính mặc định căn phải các giá trị số và ngày tháng, căn trái dữ liệu là văn bản. Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản được không? Nếu có thì bằng lệnh nào?

- Em có thể thay đổi lại cách căn lề cho dữ liệu số, ngày tháng và văn bản bằng các lệnh trong nhóm lệnh Alignment.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

2. Em hãy tạo một bảng tính mới, nhập dữ liệu cho bảng tính như Hình 7.11, nhập công thức tính tổng diện tích rừng cho tỉnh Hà Giang và sao chép công thức để tính cho các tỉnh còn lại. Lưu tệp bảng tính với tên Dientichrung.xlsx.

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

- Công thức tính tổng diện tích rừng cho tỉnh Hà Giang D4=B4+C4

Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 ngắn nhất Kết nối tri thức

>>> Xem toàn bộ: Tóm tắt lý thuyết Tin 7 ngắn gọn Kết nối tri thức

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin 7 Bài 7 Kết nối tri thức trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài soạn cho các môn học trong các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!  

icon-date
Xuất bản : 26/07/2022 - Cập nhật : 30/07/2022