logo
ADVERTISEMENT

Tìm từ trái nghĩa với chào mời

Chào mời có nghĩa là cân cần mời mọc, từ này thường được dùng phổ biến trong các nhà hàng, quán xá, hay thậm trí mời người khác đi dự một bữa tiệc nào đó! 

Tìm từ trái nghĩa với chào mời

1. Trái nghĩa với chào mời

- Tiễn đưa, xua đuổi, tiễn biệt, 


2. Đồng nghĩa với chào mời

- Xin mời, tiếp đón, chào đón


3. Chào mời là động từ hay tính từ?

- Trong tiếng việt, từ chào mời được coi là một động từ, vì đây được coi là một hành động chào đón người khác đến với mình. 


4. Đặt câu với từ chào mời

- Chào mời khách hàng


5. Từ bắt đầu bằng tiếng chào (có nghĩa)

- Chào mừng, chào thầu, chào đời, chào thua, chào cờ, chào rơi 

ADVERTISEMENT