logo
ADVERTISEMENT

Thực hiện thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn

Câu hỏi :

Thực hiện thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đơn sắc màu vàng bằng ánh sáng đơn sắc màu lam và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Ta có:

Thực hiện thí nghiệm Y - âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu vàng ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn

Nếu thay ánh sáng đơn sắc vàng bằng ánh sáng đơn sắc lam ta có: λv > λl ⇒ iv > il 

⇒ Khoảng vân giảm xuống.

ADVERTISEMENT