logo
ADVERTISEMENT

Trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”, mỗi gương mặt cụ thể hiện lên dưới ngòi bút trào phúng của Vũ Trọng Phụng đều có thể xem là?

Câu hỏi :

Trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”, mỗi gương mặt cụ thể của “đám tang” (cụ cố Hồng, ông Phán mọc sừng, ông Văn Minh, cô Tuyết. . . ) hiện lên dưới ngòi bút trào phúng của Vũ Trọng Phụng đều có thể xem là:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Trong đoạn trích “Hạnh phúc của một tang”, mỗi gương mặt cụ thể của “đám tang” (cụ cố Hồng, ông Phán mọc sừng, ông Văn Minh, cô Tuyết. . . ) hiện lên dưới ngòi bút trào phúng của Vũ Trọng Phụng đều có thể xem là một bức biếm họa sinh động. Nhân vật trong truyện hiện lên với những hình dáng lố bịch, khác người, bọn chúng lấy cái mác thượng lưu, văn minh nhưng lại được tác giả bóc mẽ hiện nguyên hình thật nhốn nháo, sống động. Bọn người đó bên ngoài thì tỏ vẻ u sầu, buồn tủi tiếc thương nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ che đậy đi sự vui sướng, hám danh lợi bên trong khuôn mặt thật sự.

ADVERTISEMENT