logo
ADVERTISEMENT

Thứ tự các bước định dạng màu nền cho ô tính?

Câu hỏi :

Thứ tự các bước định dạng màu nền cho ô tính?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Các bước định dạng màu nền cho ô tính đơn giản và chuẩn xác

Thứ tự các bước định dạng màu nền cho ô tính: Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền; Nháy chuột vào nút Fill Color; Bấm chọn màu nền thích hợp.

ADVERTISEMENT