logo

Để chọn số bản in, ta thực hiện chỉnh số ở mục nào?

Câu hỏi :

Để chọn số bản in, ta thực hiện chỉnh số ở mục nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Để chọn số bản in, ta thực hiện chỉnh số ở mục Copies

Để chọn số bản in, ta thực hiện chỉnh số ở mục Copies

Thao tác lần lượt như sau: Chọn File → Print hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl+P → Tại bảng thông số, chọn số bản in ở mục Copies.

icon-date
Xuất bản : 17/01/2023 - Cập nhật : 17/01/2023