logo

Để định dạng cho ô tính, ta sử dụng nhóm lệnh chính nào?

Câu hỏi :

Để định dạng cho ô tính, ta sử dụng nhóm lệnh chính nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Sử dụng nhóm lệnh Home> Font và Home> Alignment để định dạng cho ô tính

Để định dạng cho ô tính, ta sử dụng nhóm lệnh chính: Home> Font và Home> Alignment.

Nhóm lệnh Home> Font sử dụng định dạng màu chữ, kiểu chữ, kích thước chữ, màu nền, in đậm, in nghiêng,….

Nhóm lệnh Home> Alignment.dùng căn chỉnh lề trên, dưới, trái, phải.

icon-date
Xuất bản : 16/01/2023 - Cập nhật : 17/01/2023